Μηχανή χάραξης λέιζερ του CO2

λέιζερ του CO2 που χαράσσει την τέμνουσα μηχανή, μηχανή χάραξης λέιζερ δέρματος, μηχανή χαρακτικής λέιζερ του CO2.